Internet of Things

Esineiden internetissä olevat asiat ja esineet (”things”) ovat internetin osasia, jotka pystytään yksilöimään ja liittämään tietoverkkoon. Esineellä pitää olla myös jotain kerrottavaa itsestään, ympäristöstään tai sijainnistaan.

Esineiden internet ei jäykästi määrittele millainen esineen – ”thing” – pitää olla. Esine voi olla lämpömittari omassa olohuoneessasi tai paperitehdas toisella puolella maailmaa. Esine internetissä voi viestiä itsestään tai muutoksista ympäröivässä maailmassa.

Useat toisistaan riippumattomat esineet voivat viestiä samasta asiasta ja näiden tietovirtojen yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia. Tiedon arvioiminen, analyysi ja yhdistely, eli niin sanottu ”Big Data”, luovat aivan odottamattomia yhteyksiä asioiden kesken.

Viestimiseen liittyy ymmärrys siitä kuka viestii, miten hänet tavoitetaan ja kyky siirtää sekä vastaanottaa dataa. Näin puhutaan tunnisteesta, osoitteesta ja pääsystä verkoon. Tarvitaan myös varasto kerätylle tiedolle ja älykkyyttä tiedon käyttämiseen ja jalostamiseen. Näin esineestä tai asiasta tulee älykäs ja samalla mielenkiintoinen.  

Liittämällä esine internettiin saadaan luotua uudenlaisia mahdollisuuksia palveluille ja liiketoiminnalle. Kuvittele vaikka, kun autosi rengas ensi kerralla kertoo sinulle tilannetietoa kulumisestaan, tai jääkaappisi huomaa, että tänään sieltä puuttuu maitoa.

Tilaanko puolestasi?

Internet of Things